All Questions
 • Có ai giải thích giúp em sự khác nhau giữa 来ます. 着きます, 届きます không ạ. Em ko biết nên dùng như thế nào. Em xin cảm ơn

  Trứng Asked 6 days ago in Japanese
  • 21 views
  • 0 answers
  • 0 votes
 • Em chưa hiểu rõ lắm khi nào dùng ような, khi nào dùngように. Vd1: ”となりのトトロ”のように子供といっしょに楽しめる映画が好きです。 Dùng ように vìように bổ ngữ cho “子供といっしょに楽しめる” ạ? => Tôi thích những bộ phim vui vẻ mà xem cùng với cả trẻ em như phim “Tonari no Totoro”. Hay ように ở đây chỉ bổ ngữ cho ”となりのトトロ” => Giống như phim “Tonari no Totoro”, tôi thích những bộ phim vui vẻ mà xem cùng với cả trẻ em. Có thể thay ように bằng ような nếu coi “子供といっしょに楽しめる映画” là cụm danh từ không ạ? => ”となりのトトロ”のような子供といっしょに楽しめる映画が好きです。 Vd2: 京都のような歴史がある町にすみたいです。 ”歴史がある町” là cụm danh từ nên dùng ような ạ? Có thể thay bằng ように nếu cũng hiểu theo nghĩa là chỉ bổ trợ cho “京都” không ạ? => Giống như Kyouto, …

  Nở trứng Asked on 2017-07-18 in Japanese
  • 320 views
  • 0 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-06-24 in Japanese
  • 346 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Ví dụ câu: ボタンが外れた。 ボタンが取れた。 Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-06-24 in Japanese
  • 330 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-06-24 in Japanese
  • 350 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Câu trên có nghĩa là: “Nhầm đường thành muối.” ạ? Xin cám ơn.

  Nở trứng Asked on 2017-06-24 in Japanese
  • 331 views
  • 0 answers
  • 0 votes
  • 595 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-31 in Japanese
  • 442 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 電車を乗り換える。là chuyển xe (từ xe điện sang xe khác). 電車に乗り換える。là chuyển sang xe điện. Hiểu vậy đúng không ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-26 in Japanese
  • 477 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 分かる (hiểu) và 知ってる (biết) đôi khi không được dùng với nghĩa chính xác như vậy đúng không ạ? Vd: 「あした何をするの?」thì lại nói là:「分からない。」 Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-25 in Japanese
  • 395 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-25 in Japanese
  • 471 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-20 in Japanese
  • 534 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-20 in Japanese
  • 406 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Trong câu bị động trên, dùng が hay を hay cả 2 đều dùng được ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-20 in Japanese
  • 392 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cả 2 đều mang nghĩa là làm sẵn việc gì đó để chuẩn bị cho việc tiếp theo đúng không ạ? Nó khác nhau ở đâu ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 742 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 手伝ってもらう? 手伝ってくれる? Ý nghĩa 2 câu trên đều có nghĩa là “Giúp tôi được không?” nhưng ~てもらう thì mang tính ra lệnh, yêu cầu hơn là ~てくれる, hiểu vậy đúng không ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 460 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Vd như  資料をまとめる nghĩa là “chuẩn bị tài liệu” ạ? Hay là “sắp xếp, phân loại tài liệu” ạ?  Có thể giải thích rõ hơn cho em cách dùng từ này trong các trường hợp khác không ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 447 views
  • 0 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 487 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Vị trí của lượng từ 4つ được phép thay đổi như trên ạ? Vì trong sách ngữ pháp em thấy ghi thứ tự là “danh từ を lượng từ động từ.” Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 347 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 455 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 458 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Hình như người ta hay dùng từ 疲れた hơn là 疲れる ạ? Ví dụ như 疲れたとき,… Có nên hiểu 疲れた là đã mệt không ạ? Vì hiểu vậy có vẻ không đúng lắm, vậy 疲れた khác gì với 疲れる ạ? 疲れる hay được dùng khi nào ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 445 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Khi nào mình dùng みんなで , 全部で ạ? Vì em thấy có từ で nên không biết khác gì vs みんな, 全部. Cám ơn ạ.  

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 661 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 現在わけあって日本語→ベトナム語の翻訳をしているのですが、ベトナム語で曜日を入れる位置について質問させてください。 例) 出願期間 2017年10月10日(火)~11月2日(木) という部分を翻訳した場合、 Thời gian đăng ký: Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2017 となると思うのですが、ベトナム語ではここに「曜日」を入れるのは不自然でしょうか?インターネットでベトナム語の似たような資料を見る限り、日付だけで、曜日は入っていないものが多いのですが、いかがでしょうか? Thời gian đăng ký: Từ ngày 10 tháng 10 (thứ 3) đến ngày 2 tháng 11 (thứ 5) năm 2017 という書き方はしますか?または他の書き方があればお教えいただきたいです。 個人的には、曜日は入れなくてもさほど問題ないのでは?とも思うのですが、翻訳の過程で勝手に消すのもどうかも思い、質問させていただきました。

  たまご Asked on 2017-05-12 in Vietnamese
  • 523 views
  • 1 answers
  • 1 votes
 • 送る: tiễn ai thì là 誰を送る hay 誰に送る ạ? Còn gửi cho ai cái gì là誰に何を送る ạ? 道を行く là đi trên đường ạ? 駅の前の道を行く thì là gì ạ? Còn đi qua đường (từ làn này qua làn đường bên kia) hay qua nhà ga, cửa hàng… dùng ~を渡る ạ?  子供の時、お父さんがよく遊んでくれましたか? có nghĩa “Hồi nhỏ, bố có hay chơi với bạn không?” ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-07 in Japanese
  • 225 views
  • 1 answers
  • 1 votes
 • うち いえ おたく 交差点 vs 角 (会議室を) 出る/ 出かける 前から vs 前に 色々 vs 色々な みな/ みんな/ みんなで vs 全部/ 全部で (trường hợp chỉ người, vật)  疲れる vs 疲れた (時)  Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-07 in Japanese
  • 241 views
  • 4 answers
  • 0 votes
 • Ý nghĩa, cách dùng 2 từ này có khác gì nhau lắm không? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-04-17 in Japanese
  • 600 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 1. 電話をする vs 電話をかける 2. 作る vs 造る 3. 暑い vs 熱い 4. 温かい vs 暖かい 5. 寒い vs 冷たい Cám ơn ạ.  

  Nở trứng Asked on 2017-04-17 in Japanese
  • 363 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 同列に語る/同列に議論する Câu này dịch sang tiếng Việt như thế nào? 同列= cùng hàng, cùng mức Ví dụ, 差別と区別を同列に語るべきではない 差別= phân biệt đối xử / kỳ thị 区別= phân biệt sự khác nhau Đây là một ví dụ về 差別 và 区別 Gần đây một số trường tiểu học Nhật Bản không xếp hàng kết quả thi đua trong lễ hội thể thao vì có phụ huynh kể lể rằng xếp hàng thì học sinh bị phân biệt là giỏi hay kém, nó là 差別 chứ còn gì. Chuyện này gây những tranh cãi đó là 差別 hay 区別. Thế nên ý của câu 差別と区別を同列に語るべきではない là “không nên đối xử 2 từ 差別 và …

  Trứng Asked on 2017-04-14 in Japanese
  • 486 views
  • 0 answers
  • 0 votes
 • “その店の前に止まって下さい.” “その店の前で止まって下さい.” に và で dùng trong trường hợp này có gì khác nhau không ạ? Cám ơn ạ.  

  Nở trứng Asked on 2017-04-12 in Japanese
  • 661 views
  • 1 answers
  • 0 votes