All Questions
 • 電車を乗り換える。là chuyển xe (từ xe điện sang xe khác). 電車に乗り換える。là chuyển sang xe điện. Hiểu vậy đúng không ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked 5 days ago in Japanese
  • 31 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 分かる (hiểu) và 知ってる (biết) đôi khi không được dùng với nghĩa chính xác như vậy đúng không ạ? Vd: 「あした何をするの?」thì lại nói là:「分からない。」 Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked 5 days ago in Japanese
  • 30 views
  • 1 answers
  • 0 votes
  • 34 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-20 in Japanese
  • 39 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-20 in Japanese
  • 41 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Trong câu bị động trên, dùng が hay を hay cả 2 đều dùng được ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-20 in Japanese
  • 38 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cả 2 đều mang nghĩa là làm sẵn việc gì đó để chuẩn bị cho việc tiếp theo đúng không ạ? Nó khác nhau ở đâu ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 60 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 手伝ってもらう? 手伝ってくれる? Ý nghĩa 2 câu trên đều có nghĩa là “Giúp tôi được không?” nhưng ~てもらう thì mang tính ra lệnh, yêu cầu hơn là ~てくれる, hiểu vậy đúng không ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 50 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Vd như  資料をまとめる nghĩa là “chuẩn bị tài liệu” ạ? Hay là “sắp xếp, phân loại tài liệu” ạ?  Có thể giải thích rõ hơn cho em cách dùng từ này trong các trường hợp khác không ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 60 views
  • 0 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 53 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Vị trí của lượng từ 4つ được phép thay đổi như trên ạ? Vì trong sách ngữ pháp em thấy ghi thứ tự là “danh từ を lượng từ động từ.” Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 52 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 50 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 51 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Hình như người ta hay dùng từ 疲れた hơn là 疲れる ạ? Ví dụ như 疲れたとき,… Có nên hiểu 疲れた là đã mệt không ạ? Vì hiểu vậy có vẻ không đúng lắm, vậy 疲れた khác gì với 疲れる ạ? 疲れる hay được dùng khi nào ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 48 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Khi nào mình dùng みんなで , 全部で ạ? Vì em thấy có từ で nên không biết khác gì vs みんな, 全部. Cám ơn ạ.  

  Nở trứng Asked on 2017-05-15 in Japanese
  • 60 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 現在わけあって日本語→ベトナム語の翻訳をしているのですが、ベトナム語で曜日を入れる位置について質問させてください。 例) 出願期間 2017年10月10日(火)~11月2日(木) という部分を翻訳した場合、 Thời gian đăng ký: Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2017 となると思うのですが、ベトナム語ではここに「曜日」を入れるのは不自然でしょうか?インターネットでベトナム語の似たような資料を見る限り、日付だけで、曜日は入っていないものが多いのですが、いかがでしょうか? Thời gian đăng ký: Từ ngày 10 tháng 10 (thứ 3) đến ngày 2 tháng 11 (thứ 5) năm 2017 という書き方はしますか?または他の書き方があればお教えいただきたいです。 個人的には、曜日は入れなくてもさほど問題ないのでは?とも思うのですが、翻訳の過程で勝手に消すのもどうかも思い、質問させていただきました。

  たまご Asked on 2017-05-12 in Vietnamese
  • 84 views
  • 1 answers
  • 1 votes
 • 送る: tiễn ai thì là 誰を送る hay 誰に送る ạ? Còn gửi cho ai cái gì là誰に何を送る ạ? 道を行く là đi trên đường ạ? 駅の前の道を行く thì là gì ạ? Còn đi qua đường (từ làn này qua làn đường bên kia) hay qua nhà ga, cửa hàng… dùng ~を渡る ạ?  子供の時、お父さんがよく遊んでくれましたか? có nghĩa “Hồi nhỏ, bố có hay chơi với bạn không?” ạ? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-07 in Japanese
  • 48 views
  • 1 answers
  • 1 votes
 • うち いえ おたく 交差点 vs 角 (会議室を) 出る/ 出かける 前から vs 前に 色々 vs 色々な みな/ みんな/ みんなで vs 全部/ 全部で (trường hợp chỉ người, vật)  疲れる vs 疲れた (時)  Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-05-07 in Japanese
  • 65 views
  • 4 answers
  • 0 votes
 • Ý nghĩa, cách dùng 2 từ này có khác gì nhau lắm không? Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-04-17 in Japanese
  • 204 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 1. 電話をする vs 電話をかける 2. 作る vs 造る 3. 暑い vs 熱い 4. 温かい vs 暖かい 5. 寒い vs 冷たい Cám ơn ạ.  

  Nở trứng Asked on 2017-04-17 in Japanese
  • 156 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 同列に語る/同列に議論する Câu này dịch sang tiếng Việt như thế nào? 同列= cùng hàng, cùng mức Ví dụ, 差別と区別を同列に語るべきではない 差別= phân biệt đối xử / kỳ thị 区別= phân biệt sự khác nhau Đây là một ví dụ về 差別 và 区別 Gần đây một số trường tiểu học Nhật Bản không xếp hàng kết quả thi đua trong lễ hội thể thao vì có phụ huynh kể lể rằng xếp hàng thì học sinh bị phân biệt là giỏi hay kém, nó là 差別 chứ còn gì. Chuyện này gây những tranh cãi đó là 差別 hay 区別. Thế nên ý của câu 差別と区別を同列に語るべきではない là “không nên đối xử 2 từ 差別 và …

  Trứng Asked on 2017-04-14 in Japanese
  • 160 views
  • 0 answers
  • 0 votes
 • “その店の前に止まって下さい.” “その店の前で止まって下さい.” に và で dùng trong trường hợp này có gì khác nhau không ạ? Cám ơn ạ.  

  Nở trứng Asked on 2017-04-12 in Japanese
  • 217 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 保証と保障は国語の先生でも誤用が珍しくないほど使い分けるのが難しい語ですが、やはり日本語と同様に漢語を使うベトナム語でも保証と保障を使い分けれず混同、誤用することが多いですか。 教えてください。 引用元:保証と保障は国語の先生でも誤用が珍しくないほ…|YAHOO! 知恵袋

  朱雀 Asked on 2017-04-11 in Vietnamese
  • 304 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Câu trên có nghĩa là gì ạ? Vì xuất hiện “ヨーロッパで” nên em không hiểu châu Âu có liên quan gì đến việc so sánh giữa châu Á và châu Phi. Cám ơn ạ.

  Nở trứng Asked on 2017-04-10 in Japanese
  • 196 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • “公園を散歩します.”: “Tôi đi dạo quanh công viên.” Câu này chắc đúng đúng không ạ? Còn “公園で散歩します.”: “Tôi đi dạo tại/ ở công viên”? Có được dùng で như vậy không ạ? Cám ơn ạ.

  • 183 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Có thể phân biệt giúp em cách dùng, ý nghĩa của 2 cụm từ này không ạ? Em không hiểu rõ 2 cụm này khác gì nhau lắm.

  Nở trứng Asked on 2017-04-09 in Japanese
  • 203 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • どのくらい có nghĩa “Mất bao lâu” hay là “Bao lâu 1 lần (hỏi về độ thường xuyên)” vậy ạ? Ví dụ: “どのくらい病院へ行きますか?” thì nghĩa là:        “Mất bao lâu đi tới bệnh viện?   =>Mất 1 tiếng.” hay “Bao lâu thì anh đi viện khám 1 lần?   =>6 tháng/ lần.” ? Còn どのくらい かかりますか thì nên nói là: “病院までどのくらい かかりますか?  =>1時間ぐらいです。” đúng không ạ? Xin cám ơn.

  • 190 views
  • 1 answers
  • 1 votes
 • Vì sao dùng に trong câu: “木村さんに赤ちゃんが生まれた.” ạ? Nó có ý nghĩa giống như “木村さんの赤ちゃんが生まれた.” không? Có thể nêu 1 vài ví dụ mà cũng sử dụng に với chức năng như vậy không ạ? Xin cám ơn.

  Nở trứng Asked on 2017-04-06 in Japanese
  • 177 views
  • 1 answers
  • 1 votes
 • Tôi biết câu “gặp em Huệ” nó có nghĩa là bị sai rượu mà ối. Nhưng tôi thắc mắc vì sao lại nói thế. Nó bắt nguồn từ đâu? Ai biết giải thích cho tôi với ạ. Tên Huệ thì tôi chỉ biết ông Nguyễn Huệ thôi..^^; Nhân tiện cho tôi hỏi tên Huệ có phải là tên cho cả nam và nữ không ạ?

  Trứng Asked on 2017-03-24 in Japanese
  • 169 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • 「Gặp em Huệ」という文がベトナム語のスラングで「酒に酔って吐く」という意味だということは知っているのですが、どうしてまたそんな表現をするのでしょうか。くだらない質問で申し訳ありませんが、ご存じの方いらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。ベトナムの人名でフエといったら、グエン・フエ(阮恵)しか知りません(笑)

  たまご Asked on 2017-03-24 in Vietnamese
  • 566 views
  • 1 answers
  • 0 votes