Question Tag: Trạng từ/Phó từ
Filter by
Filter by
Hiện thị:
  • どのくらい có nghĩa “Mất bao lâu” hay là “Bao lâu 1 lần (hỏi về độ thường xuyên)” vậy ạ? Ví dụ: “どのくらい病院へ行きますか?” thì nghĩa là:        “Mất bao lâu đi tới bệnh viện?   =>Mất 1 tiếng.” hay “Bao lâu thì anh đi viện khám 1 lần?   =>6 tháng/ lần.” ? Còn どのくらい かかりますか thì nên nói là: “病院までどのくらい かかりますか?  =>1時間ぐらいです。” đúng không ạ? Xin cám ơn.

    Nở trứng đã hỏi vào 2017-04-07 tại Tiếng Nhật.
    • 679 xem
    • 1 đáp án
    • 1 Hay