Question Cagtegory: Tiếng Việt
Filter by
Filter by
Hiện thị:
  • Tôi biết câu “gặp em Huệ” nó có nghĩa là bị sai rượu mà ối. Nhưng tôi thắc mắc vì sao lại nói thế. Nó bắt nguồn từ đâu? Ai biết giải thích cho tôi với ạ. Tên Huệ thì tôi chỉ biết ông Nguyễn Huệ thôi..^^; Nhân tiện cho tôi hỏi tên Huệ có phải là tên cho cả nam và nữ không ạ?

    Trứng đã hỏi vào 2017-03-24 tại Tiếng Việt.
    • 686 xem
    • 1 đáp án
    • 0 Hay