つとめて và できるだけ khác nhau không?

Giải quyết

Tra từ thì thấy ý nghĩa như nhau. 2 từ này có khác nhau chỗ nào vậy?

Trứng đã hỏi vào 2016-09-28 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án
Hay nhất

つとめて có chữ Hán 努めて
努= ‘Nỗ’ trong nỗ lực(努力), nên có nghĩa là cố gắng (hết sức) để làm gì.
Còn 出来るだけ là khả năng. Nghĩa là làm gì nhiều nhất có thể.

Tuy vậy, 2 từ này người Nhật cũng ko phân biệt nhiều cho lắm. Có thể nói là từ 努めて được dùng nhiềi hơn trong công việc:)

Chu tước Đã trả lời vào 2016-10-29.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.