~てもらう, ~てくれる

手伝ってもらう?

手伝ってくれる?

Ý nghĩa 2 câu trên đều có nghĩa là “Giúp tôi được không?” nhưng ~てもらう thì mang tính ra lệnh, yêu cầu hơn là ~てくれる, hiểu vậy đúng không ạ?

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

手伝ってもらう?

Câu này sai bạn ạ. Phải là 手伝ってもらう thôi chứ thường không thể là câu hỏi. Câu chỉ diễn đạt việc được ai giứp đỡ.  Cách nói tương đương với thể bị động (có ích với mình), chủ đề là người đoực hưởng thụ.

Còn ~てくれる thì chủ đề là người hưởng thụ giúp ai.

(私は/が)彼に手伝ってもらう: Tôi được anh ấy giúp.

彼は/が(私)手伝ってくれる:Anh ấy giúp tôi.

Nếu nói câu “Giúp tôi được không?” thì mỗi 手伝ってくれる? mới đúng nhé.

 

*Nếu hỏi câu 手伝ってもらう? cho người khác thì nó có nghĩa là “Bạn (sẽ/muốn) được (ai) giúp không?”

Ví dụ. 

女1:明日は引っ越しなんだけど、荷物が多くて大変なんだ。

女2:それなら、鈴木さんに手伝ってもらう?彼、力仕事得意だし、あなたのこと好きみたいだから!

Nữ 1: Mai tớ chuyển nhà, sẽ vất vả lắm vì có nhiều hành lý.

Nữ 2: Thế thì cậu muốn (được) anh Suzuku giúp không? Anh ấy có thể lực, hơn nữa thì trông anh ấy thích cậu nữa!

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-21.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.