どのくらい

どのくらい có nghĩa “Mất bao lâu” hay là “Bao lâu 1 lần (hỏi về độ thường xuyên)” vậy ạ?

Ví dụ: “どのくらい病院へ行きますか?” thì nghĩa là:

       “Mất bao lâu đi tới bệnh viện?   =>Mất 1 tiếng.”

hay “Bao lâu thì anh đi viện khám 1 lần?   =>6 tháng/ lần.” ?

Còn どのくらい かかりますか thì nên nói là:

“病院までどのくらい かかりますか?  =>1時間ぐらいです。” đúng không ạ?

Xin cám ơn.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-04-07 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

どのくらい nghĩa là bao nhiêu, bao lâu, bao ~.

Đây là phó từ. Khi thấy phó từ thì bạn cần phân tích những phạm vi mà phó từ đó bổ nghĩa cho.

Trong câu どのくらい病院へ行きますか? thì どのくらい bổ nghĩa cho cả câu 病院へ行きますか(cậu có đi tới bệnh viện(khám bệnh) không).  Khi どのくらい bổ nghĩa cho câu “cậu có đi tới bệnh viện không”, thì nó sẽ có nghĩa là “Cậu đi khám bệnh bao nhiêu?”(Ý muốn hỏi là thường xuyên có đi khám bệnh nhiều không?)

Thế nên câu trả lời sẽ là như thế này đây.

→あまり行きません。(Tôi không đi khám bệnh nhiều)
→週に一度くらいです。(Tôi đi khám bệnh khoảng 1 tuần 1 lần)
→一年に2、3回くらいです。(Tôi đi khám bệnh khoảng 1 năm 2, 3 lần)

Còn どのくらい かかりますか thì nên nói là:

“病院までどのくらい かかりますか?  =>1時間ぐらいです。” đúng không ạ?

Câu này đúng nhé. Nghĩa là “Mất bao lâu đi tới bệnh viện? => Mất 1 tiếng.”

Ở đây phó từ どのくらい bổ nghĩa cho かかります.

どのくらい

Chu tước Đã trả lời vào 2017-04-07.

Trong sách của em có câu:

“どのくらい日本語を勉強しましたか? => 3年勉強しました。”

Vậyどのくらい cũng có thể có nghĩa là mất bao lâu ạ?

vào 2017-04-09.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.