みんなで , 全部で

Khi nào mình dùng みんな , 全部 ạ? Vì em thấy có từ で nên không biết khác gì vs みんな, 全部.

Cám ơn ạ.

 

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

Thì đó là câu hỏi về ý nghĩa trợ từ で chứ không phải về ý nghĩa みんな hay 全部 đúng không bạn?

Cách phân biệt みんな vs 全部 thì mình đã giải thích cho câu hỏi trước rồi.

 

Còn câu hỏi này chắc phải giải thích ý nghĩa trợ từ で thì phải.

Ở đây, で nó diễn tả số lượng/quy mô của một nhóm nào đó(gồm chỉ có 1 người)

Ví dụ,

 

家族で旅行する.
Cùng gia đình đi du lịch.
一人でご飯を食べる.
Một mình ăn cơm.
二人だけで楽しむ.
Mỗi 2 người (2 mình) thưởng thức.
全部で10個あります.
Toàn bộ có 10 cái.
全部で500人です.
Toàn bộ là 500 người.
みんなで遊ぼう.
(Cùng)Mọi người vui chơi đi nào!
Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-15.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.