アジアとアフリカとヨーロッパでアフリカが一番国が多いです。

Câu trên có nghĩa là gì ạ? Vì xuất hiện “ヨーロッパで” nên em không hiểu châu Âu có liên quan gì đến việc so sánh giữa châu Á và châu Phi.

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-04-10 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

アジアとアフリカとヨーロッパアフリカが一番国が多いです。

で này chỉ phạm vi, tức là “trong 3 châu: Châu Á, Châu Phi và Châu Âu”

Bạn có thể dịch là “Trong 3 châu: Châu Á, Châu Phi và Châu Âu, Châu Phi có nhiều quốc gia nhất”.

Chu tước Đã trả lời vào 2017-04-11.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.