分かる, 知ってる

分かる (hiểu) và 知ってる (biết) đôi khi không được dùng với nghĩa chính xác như vậy đúng không ạ?

Vd: 「あした何をするの?」thì lại nói là:「分からない。」

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-25 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

Cái này khó quá, tôi không biết giải thích như thế nào…^^;

Thường được hỏi vè dự định mà không biết thì nói わからない chứ không dùng 知らない.

Nhưng có một số trường hợp nhất đinh mà dùng 知らない hợp lý hơn. Đó là trường hợp mà dự định đó dựa vào ý định của người khác, đã có dự định do người khác quyết định, mà không biết chi tiết.

「あしたの授業はなにをするの?」「知らない」

「明日、友達が遊びに連れて行ってくれるんだ」「どこに行くの?」「まだ知らないんだ」

Nếu trường hợp nào không phải dựa vào ý định của người khác mà trả lời bằng 知らない, thì nó gây ấn tượng rất lạnh lùng, cũng giống như “Kệ tôi”, “Ai biết”, “Nó không phải là việc của tôi”, “Không quan tâm”. Rất khả năng là làm đối tượng bực mình.

Thực sự tôi cũng hay nhầm lẫn từ “hiểu” và “biết” khi dùng tiếng Việt ^^;

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-26.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.