塩と砂糖をまちがえた。

Câu trên có nghĩa là: “Nhầm đường thành muối.” ạ?

Xin cám ơn.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-06-24 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
0 Đáp án

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.