持ってる vs ある

Ý nghĩa, cách dùng 2 từ này có khác gì nhau lắm không?

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-04-17 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

がある:Có cái gì

を持っている:Sở hữu vật thể hoặc cầm cái gì vào tay.

・車がある(Có xe ô tô -> Tôi có xe ô tô/Tôi đi xe ô tô)

・車を持っている(Sở hữu xe ô tô -> Tôi có xe ô tô)

・傘がある(Có chiếc dù -> Tôi có dù)

・傘を持ってる(Tôi sở hữu chiếc dù ->Tôi có(đang cầm) dù)

 

※1

Ví dụ, trong trường hợp bạn kêu bạn bè lên xe mình cùng đi về sau bữa ăn ở quán ăn, bạn không thể sử dụng từ 持っている trong khi dùng được ある

◯車あるから、乗っていく?(Tôi đi xe ô tô đó. Bạn có đi cùng không?)

×車持ってるから、乗っていく?

Xe ô tô thì không thể cầm vào tay, tức là ở đây từ 持ってる được dùng với ý nghĩa “sở hữu”. Sở hữu ở đây không đồng nghĩa với việc bạn đi xe ô tô.

 

※2

持っている nhấn mạnh việc Sở hữu hơn ある

・家を持っている : Sở hữu căn nhà (=người đó chính là người có quyền sở hữu căn nhà đó)

・家がある : Có nhà ở (=có nơi ở. Dù người đó ở phòng cho thuê cũng có thể nói câu này)

 

Chu tước Đã trả lời vào 2017-04-18.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.