電車で足が/を踏まれました。

Trong câu bị động trên, dùng が hay を hay cả 2 đều dùng được ạ?

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-20 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

Đều được nhé bạn.

Dù cuối cùng thì 2 câu đều có nghĩa như nhau, nhưng về phương diện ngữ pháp thì 2 câu khác nhau.

足が踏まれました:Chân tôi bị (ai) đạp. -> Chủ đề/chủ ngữ là chân

足を踏まれました:Tôi bị (ai) đạp chân. -> Chủ đề/chủ ngữ là bản thân mình

Tuy nhiên , trong tiếng Nhật thì câu 足を~ tự nhiên hơn nhé.

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-21.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.