4つりんごを買った vs りんごを4つ買った 

Vị trí của lượng từ 4つ được phép thay đổi như trên ạ? Vì trong sách ngữ pháp em thấy ghi thứ tự là “danh từ を lượng từ động từ.”

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

Lượng từ trong tiếng Nhật nhiều khi được sử dụng giống như phó từ/trạng từ.

Câu của bạn thì 4つ(の)りんごを買った/りんごを4つ買った đều được.

 

Ví dụ khác,

◯この会社には女性が3人います。

◯この会社には3人(の)女性がいます。

3人、この会社には女性がいます。→Vẫn được, nhưng không tự nhiên lắm. Nếu muốn nhấn mạnh 3人 quá thì có lẽ nói vậy.

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-15.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.