Giải thích ý nghĩa các từ

  1. 送る: tiễn ai thì là 誰を送る hay 誰に送る ạ? Còn gửi cho ai cái gì là誰に何を送る ạ?
  2. 道を行く là đi trên đường ạ? 駅の前の道を行く thì là gì ạ? Còn đi qua đường (từ làn này qua làn đường bên kia) hay qua nhà ga, cửa hàng… dùng ~を渡る ạ? 
  3. 子供の時、お父さんがよく遊んでくれましたか? có nghĩa “Hồi nhỏ, bố có hay chơi với bạn không?” ạ?

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-07 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

1. Tiễn trong tiếng Nhật thường dùng từ 見送る(tiễn đưa) chứ không phải 送る(đưa đến đâu).
Ex.空港で彼を見送った。
Tôi tiễn anh ta ở sân bay.
空港まで彼を送った。
Tôi đưa anh ta ra sân bay.

Còn gửi cho ai cái gì thì 誰に何を送る nhé, bạn nói đúng.

2. Bạn đúng.
道路を渡る→đi qua đường lộ sang bên kia

RE: Giải thích ý nghĩa các từ

道を行く→đi đường

RE: Giải thích ý nghĩa các từ

3. Đúng rồi đó bạn:)

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-07.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.