Nguồn gốc của câu “gặp em Huệ”

Giải quyết

Tôi biết câu “gặp em Huệ” nó có nghĩa là bị sai rượu mà ối. Nhưng tôi thắc mắc vì sao lại nói thế. Nó bắt nguồn từ đâu?
Ai biết giải thích cho tôi với ạ. Tên Huệ thì tôi chỉ biết ông Nguyễn Huệ thôi..^^;
Nhân tiện cho tôi hỏi tên Huệ có phải là tên cho cả nam và nữ không ạ?

Trứng đã hỏi vào 2017-03-24 tại Tiếng Việt.
Bình luận
1 Đáp án
Hay nhất

Khi say rượu, người bị say ói ra tiếng “ọe, uệ” nên âm thanh nghe giống khi đọc chữ Huệ
Còn tên Huệ đa số là dùng cho Nữ giới.

Nở trứng Đã trả lời vào 2017-03-26.

Cảm ơn bạn! Mình hiểu rõ rồi^^

vào 2017-03-26.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.