Phân biệt 外れた vs 取れた.

Ví dụ câu:

ボタンが外れた。

ボタンが取れた。

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-06-24 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
0 Đáp án

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.