Phân biệt 書類 vs 資料

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-20 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

書類 là những hồ sơ/giấy tờ được ghi chép thông tin để lưu lại trong văn phòng.

資料 là những tài liệu tham khảo, đặc biệt dùng để viết luận văn, nghiên cứu, v.v

vd. Nhà nghiên cứu lịch sử tham khảo những hồ sơ của chính phủ 100 năm trước. Trong trường hợp này, hồ sơ đó là 書類 đối với chính phủ 100 năm trước, nhưng cũng là 資料 đối với nhà nghiên cứu.

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-21.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.