Phân biệt 来ます. 着きます, 届きます

Có ai giải thích giúp em sự khác nhau giữa 来ます. 着きます, 届きます không ạ. Em ko biết nên dùng như thế nào. Em xin cảm ơn

Trứng đã hỏi vào 2017-11-13 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
0 Đáp án

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.