Phân biệt 習う vs 勉強する。

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

習う :  được ai chỉ dẫn.

勉強する:(cố gắng) học tập.

 

勉強する chữ Hán nó có âm Hán Việt là “MIỄN CƯỠNG”.  Thí dụ học sinh mặc dù không thích vẫn phải học, thì nói là 勉強する chứ không phải 習う.

Còn 習う thì có người nào dạy mới học được. Ví dụ bạn muốn học thư pháp nên nhờ ai dạy viết bút lông, thì gọi là 書道を習う, chứ không phải là 書道を勉強する。

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-15.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.