Phân biệt ~と言った vs ~と言ってた。

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-31 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án
Bây giờ tôi lấy một ví dụ đàm thoại để giải thích cách phân biệt nhé.

 

私: 山田さん、明日の会議に出席する?

山田: うん、昨日、出席するって言ったよね。

私: そっか。じゃあ、グエンさんは?

山田: 出席しないって言ってた

私: あっ、ごめん。今、何て言った

山田: グエンさんは出席しないって言ったんだよ。

Ở đây ta có thể thấy cả 言った và 言ってた. 言ってた viết đầy đủ là 言っていた, tức là thể quá khứ của từ 言っている. Nhưng khi người Nhật nói nhanh thì âm い sẽ bị lạc mà thành 言ってた.

 

Trong đàm thoại này người ta phân biệt sử dụng 言った vs 言ってた dựa theo chủ ngữ (người đã nói(言った/言ってた)).
Đọc lại đàm thoại nào. Cho thêm chủ ngữ vào cho dễ hiểu hơn nhé.

 

私: 山田さん、明日の会議に出席する?

Tôi : Yamada ơi, ngày mai cậu có tham dự cuộc họp không?

山田: うん、昨日、出席するって私は言ったよね。

Yamada : Ừ, hôm qua tớ bảo tớ tham dự mà.

私: そっか。じゃあ、グエンさんは?

Tôi : Thế à. Vậy, Chị Nguyên thì sao?

山田: 出席しないってグエンさんは言ってた

Yamada : Chị Nguyên bảo không tham dự.

私: あっ、ごめん。今、何て山田さんは言った

Tôi : À, xin lỗi. Cậu vừa nói gì vậy?

山田: グエンさんは出席しないって私は言ったんだよ。

Yamada : Tớ bảo là chị Nguyên sẽ không tham dự đó cậu.

 
Trong trường hợp chủ ngữ, tức là người đã nói(chú ý: không phải là người 出席する), là 私(ngôi thứ 1) hoặc あなた(ngôi thứ 2) thì sử dụng 言った, còn truyền đạt những gì người khác(ngôi thứ 3) nói cho đối tượng(ngôi thứ 2) biết thì dùng 言ってた.
Nhờ việc phân biệt sử dụng 言った vs 言ってた, mặc dù nói tắt chủ ngữ thì người Nhật vẫn phân biệt được rằng ai đã nói dựa theo thể chia của động từ.
Chu tước Đã trả lời vào 2017-06-06.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.