Phân biệt các từ どうして, なぜ, なんで

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-25 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

Trước tiên bạn nên phân biệt nhất là なんで, vì đây là câu nói của なぜ.  Còn sự khác nhau giữa なぜ(なんで) và どうして thì thực ra người Nhật cũng không phân biệt nhiều lắm. Tuy nhiên người Nhật lại phân biệt sử dụng một cách tự nhiên, chỉ là họ cũng không nhận ra mình đang phân biệt thôi. Thế nên, đôi khi người Nhật cũng sử dụng 2 từ なぜ và どうして lẫn lộn. Thế nên mặc dù tôi giải thích ở dưới, rất khả năng là bạn sẽ thấy nhiều trường hợp khác, nhưng bạn không cần bận tâm nhé.

 • なぜ khô cứng hơn どうして
  • なぜ vối có từ Hán Nhật 何故. Thường những từ Hán Nhật mang sắc thai khô cưng hơi từ thuần Nhật/văn nói giống như ở tiếng Việt. Thế nên bạn có thể thấy trong văn viết hay dùng từ なぜ nhiều hơn どうして.
 • Khi dùng なぜ, nhiều khi những nguyên nhân hay lý do thường không phụ thuộc vào những gì ngoài tầm tay người nói. Cũng có thể áp dụng vào những cảm xúc bản thân mà tự nhiên phát sinh.
  • 「なぜか彼女が気になる」Không biết lý do nhưng (không hiểu sao mà) tự nhiên để ý tới cô ấy.
  • 「なぜ私は背が低いのだろう」”Tại sao tôi lại thấp vậy” -> Một câu hỏi hàm hồ, diễn tả cảm xúc chủ quan. Ví dụ trong câu này thì diễn tả ý ghét mình lùn, không cao như mọi người xung quanh.
 • どうして vốn mang sắc thai “(Làm) Bằng cách như thế nào mà…”. どう= như thế nào. Thế nên どうして thường được dùng khi suy nghĩ những nguyên nhân hay lý do khách quan. Hầu như là không được sử dụng cho những cảm xúc tự nhiên phát sinh. Tương đương với “How” trong tiếng Anh.
  • 「どうしてか彼女が気になる」 -> không phải là sai nhưng rất ít người/ít khi mới nói như vậy
  • 「どうして私は背が低いのだろう」”Tại sao tôi thấp?(bằng cách nào?)” -> Câu hỏi muốn tìm ra cách thức khách quan. Ví dụ như đó là do di truyền thấp bé của bố mẹ này do không uống sữa nọ, v.v.
 • なんで thường trong văn nói mới dùng
 • Khi giải thích lý do kiểu như “tại vì ~”, thường là “なぜなら~から”, chứ không thể nói なんでなら hay どうしてなら.
 • なぜかと言うと、なんでかと言うと、どうしてかと言うと, đều sử dụng được.
Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-26.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.