Sự khác nhau に và で như thế nào?

Đôi khi mình thấy 2 từ này hoàn toàn như nhau. Ví dụ nhé 屋上に木を植える 屋上で木を植える 2 câu này khác nhau như thế nào vậy?

Trứng đã hỏi vào 2016-10-11 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án
Hay nhất

Nếu dịch sang tiếng Việt thì chắc là 2 câu đều nói là Trồng cây trên sân thượng thì phải.

Tuy vậy, dù trong tiếng Việt dùng cùng từ thì tiếng Nhật có lẽ khác vì khái niệm về mỗi từ vựng giữa 2 ngôn ngữ khác nhau.

に để chỉ xu hướng -> vào/ra/tới/đến/trên/dưới/v.v
で để chỉ nơi sự kiện/hành động xảy ra ->tại/ở/trên/dưới/trong/ngoài/v.v

Giải thích trợ từ に chỉ xu hướng là như thế này đây. 

学校に行くĐến trường

 Vị trí của “bản thân”: ở nơi không phải trường → ở Trường

カバンを置くĐể túy sách trên bàn

 Vị trí của “túi sách”: Mình cầm → trên bàn

友達に相談するbàn bạc/tâm sự cùng với bạn bè

 Vị trí của “suy nghĩ của mình” : Trong não mình → Trong não bạn bè

円を米ドルに換えるĐổi tiền yên Nhật sang Đô la Mỹ

 Vị trí tiền mình sở hữu đang thuộc về : Yên Nhật → Đô la Mỹ

Còn で thì đơn giản nhưng nêu một vài ví dụ nhé.

・家勉強する:Học ở/tại nhà

 Nơi hành động “học bài” xảy ra là “Nhà”

・公園野球をします:Chơi bóng chày ở công viên.

 

Tóm lại, 2 câu của bạn có thể giải thích được như sau.

屋上おくじょうえる: Vị trí của “cây” thay đổi. Bao gồm những quá trình vận chuyển những cây ra sân thượng, rồi mới bắt đầu trồng.

屋上おくじょうえる: Chỉ là giải thích nơi hành động “trồng cây” xảy ra. Trước khi vận chuyển hay sau khi vận chuyển thì không liên quan trong câu này.

 

 

**Còn có một điền phải chú ý rằng trợ từ に và で còn có nhiều ý nghĩa khác nữa, và trong đó có một ý nghĩa của trợ tự に hơi giống như trợ từ で ở trên.

Trong khi で ở trên chỉ sự hành động ở một nơi nọ, に đó chỉ trạng thái ở một nơi nọ.

Ví dụ, câu “Tôi đang học ở nhà” tiếng Nhạt là 家で勉強しています. Tuy nhiên, “Tôi đang sống ở Nhật” thì thường không phải là 日本住んでいます mà là 日本住んでいます。

Vấn đề này không liên quan đến chủ đền nên mình sẽ giải thích vào dịp khác nhé:) Nếu tò mò thì hãy đặt câu hỏi lại nhé!

Chu tước Đã trả lời vào 2016-10-11.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.