Ý nghĩa từ まとめる.

Vd như  資料をまとめる nghĩa là “chuẩn bị tài liệu” ạ? Hay là “sắp xếp, phân loại tài liệu” ạ? 

Có thể giải thích rõ hơn cho em cách dùng từ này trong các trường hợp khác không ạ?

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
0 Đáp án

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.